Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu oraz opisuje zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://sklep.kociokwik.pl

Administratorem strony jest Anna Kubczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak”, ul. Rynek 11-14, 43-100 Tychy, NIP: 646-226-41-91, adres email: sklep@kociokwik.pl

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1 Administrator – Anna Kubczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak”, ul. Rynek 11-14, 43-100 Tychy, NIP: 646-226-41-91,

1.2 Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://sklep.kociokwik.pl

1.3 Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

2.1 Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu.

2.2 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.3 Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz informacji handlowych.

2.4 Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktów przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i Użytkownikowi dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura VAT), przesłania Użytkownikowi produktów wraz z dowodem zakupu.

2.5 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.6 Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

2.7 Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2.8 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

2.9 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że zbiera następujące dane osobowe:

 • w ramach formularza zapisu na newsletter: imię i adres email. Dane przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 • w celu zamówienia produktów: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.
 • w celu założenia konta na stronie sklep.kociokwik.pl: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.

2.10 Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

2.11 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • ZENBOX Sp. z o.o., Częstochowa 42-200, ul. Dąbrowskiego 7, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
 • Sendit S.A., Wrocław 53-609, ul. Wagonowej 2B, NIP: 7792428503 – w celu realizacji wysyłki produktów; zamówienia usługi kurierskiej,
 • Firmy kurierskie – w celu realizacji wysyłki produktów,
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, NIP: 525-000-73-13 – w celu realizacji wysyłki produktów.

3. Pliki cookies

3.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

3.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3.3 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

3.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Inne technologie

4.1 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

5. Logi serwera

5.1 Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

5.2 Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

5.3 Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5.4 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.5 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.