Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


1. Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu prowadzonego pod adresem www.sklep.kociokwik.pl (Sklep). Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Sklepu oraz ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych.

2. Administratorem danych osobowych oraz Sklepu jest Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak, 43-100 Tychy, ul. Rynek 11-14, NIP: 6462264191, Regon: 273560463. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4. Dane przekazane Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.

5. Składanie zamówień poprzez Sklep internetowy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

6. W Sklepie zbierane są m.in. następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do wysyłki,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

7. Podanie powyższych danych jest konieczne jeżeli:
a) Użytkownik chce dokonać zakupu w Sklepie poprzez dokonanie rejestracji oraz założenie konta.
b) Użytkownik chce dokonać zakupu w Sklepie bez logowania; w takim przypadku administrator danych osobowych nie przechowuje po realizacji zamówienia danych osobowych Użytkowników. Administrator danych osobowych przechowuje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
c) Użytkownik chce zostać subskrybentem newslettera.

8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 7.

9. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym Sklepu. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na ich otrzymywanie.

10. Każdy Użytkownik Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.

11. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator danych osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak numery kart kredytowych czy też dane dostępu do konta bankowego.

12. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe Użytkowników potrzebne do wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

14. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail.

15. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w pkt 4 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

16. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

17. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

18. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

19. Dla wygody Użytkowników Sklep internetowy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Sklepu.

21. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

22. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

23. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

24. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

25. Administrator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

26. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

27. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

28. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

29. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@kociokwik.pl