Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym Kociokwik, zwanym dalej Sklepem, działającym pod adresem www.sklep.kociokwik.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Właścicielem Sklepu jest Anna Kubczak, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak, 43-100 Tychy, ul. Rynek 11-14, NIP: 6462264191, Regon: 273560463. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest poprzez adres e-mail: sklep@kociokwik.pl

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu;

1.2 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

1.3 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego);

1.4 Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie;

1.5 Regulamin – niniejszy regulamin;

1.6 Sklep – sklep internetowy Kociokwik, działający pod adresem internetowym www.sklep.kociokwik.pl , prowadzony przez Sprzedawcę;

1.7 Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak, 43-100 Tychy, ul. Rynek 11-14;

1.8 Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;

1.9 Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

1.10 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

1.11 Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w Sklepie.

§ 2. Postanowienia wprowadzające

2.1 Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.

2.2 Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej i podstronach Sklepu.

2.3 Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

2.4 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2.5 Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.6 Klient może założyć w Sklepie konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

2.7 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i wykonane własnoręcznie przez Sprzedawcę.

2.8 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

 1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie),
 2. wprowadzania i wycofywania Produktów,
 3. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach,
 4. wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.

2.9 Zmiany dokonane w trybie ust. 2.8 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

2.10 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Sklep przeznaczyć może ograniczoną liczbę Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

2.11 Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

2.12 Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §3 Regulaminu.

2.13 Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Sklep w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem Zamówienia.

2.14 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób w zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówienia

3.1 W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka” (przy niektórych produktach istnieją dodatkowe opcje, które należy wybrać przed dodaniem do koszyka, jak np.: rozmiar nadgarstka, rodzaj zapięcia), 
 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk “Zamówienie”,
  •  jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia,
  • jeśli Klient nie posiada konta, a chce je założyć, musi podać swoje dane, w tym numer telefonu i adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów. Aby utworzyć konto, Klient musi zaznaczyć informację “Stworzyć konto?”,
  • jeśli Klient nie posiada konta i chce złożyć zamówienie bez posiadania konta, musi tylko podać dane odbiorcy zamówienia, w tym numer telefonu i adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów bez zaznaczenia opcji “Stworzyć konto?” ,
 3. należy wybrać formę dostawy zamawianych Produktów, e) następnie należy wybrać rodzaj płatności,
 4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do Paypal”,
 5. z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” lub “Kontynuuj do Paypal” zgodnie z ust. 3.1 f) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 6. po kliknięciu przycisku lub “Kontynuuj do Paypal” zgodnie z ust. 3.1 f) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

3.2 W przypadku zamówień indywidualnych należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: sklep@kociokwik.pl w celu nawiązania współpracy.

3.3 Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

3.4 Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

3.5 Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku dokonania wpłaty i braku potwierdzenia należy skontaktować się ze Sklepem pisząc na adres: sklep@kociokwik.pl .

3.6 Czas realizacji Zamówienia na gotowe Produkty z oferty stałej wynosi 2 dni robocze, na Produkty z wariantami do wyboru 2-4 dni robocze. Termin realizacji zamówień całkowicie indywidualnych zostanie podany po kontakcie ze Sklepem . Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.

3.7 Po skompletowaniu zamówienia Produkty zostają wysłane do Klienta wraz z dowodem sprzedaży – paragonem. Na życzenie może zostać wystawiona faktura VAT.

3.8 Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu, aż do momentu nadania przesyłki, kontaktując się poprzez mail: sklep@kociokwik.pl . W przypadku chęci rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości jak i w części) po jego opłaceniu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Zwrot odpowiedniej należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Klienta.

§ 4. Formy dostawy i metody płatności

4.1 Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów:

 1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – płatność z góry 15 PLN; płatność za pobraniem 20,00 PLN;
 2. dostawa za pośrednictwem paczkomatów firmy Inpost (do wybranego przez klienta paczkomatu) – płatność z góry 11 PLN;
 3. dostawa za pośrednictwem paczkomatów firmy Inpost (do wybranego przez klienta paczkomatu) – płatność za pobraniem 14,00 PLN;

4.2 Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi informację na stronie Sklepu.

4.3 Wszystkim klientom sklepu przysługuje darmowa wysyłka kurierem oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost na terenie Polski przy zamówieniach o wartości powyżej 199 zł przy płatności z góry.

4.4 Za zamówione Produkty oraz przesyłkę Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 1. płatność za pobraniem przy odbiorze – wartość za zamówienie i przesyłkę odbiera spedytor przy jej dostawie, możliwość dostępna przy przesyłce kurierskiej lub przesyłce za pośrednictwem paczkomatów;
 2. płatność elektroniczna – poprzez serwis Przelewy24;
 3. wpłata na konto bankowe – przelew bankowy na wskazany rachunek Sprzedającego.

4.5 Płatności przelewem należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak
ul. Rynek 11-14, 43-100 Tychy
Bank: Nest Bank; numer rachunku: 98 1870 1045 2083 1009 0442 0001

4.6 W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieopłacone zamówienia będą anulowane.

4.7 Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Należy skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 5. Odstąpienie od umowy

5.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

5.2 Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres: sklep@kociokwik.pl). Wraz z odsyłanym Produktem należy załączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy do pobrania tutaj. 

5.3 Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania; musi być kompletny i w żaden sposób niezniszczony. Powinien zostać przesłany z nienaruszoną metką, w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu na adres: Anna Kubczak, ul. Astrów 44, 43-100 Tychy .

5.4 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.5 Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za Produkty objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie 5 dni od dostarczenia zwrotu Produktu.

5.6 Sklep nie przyjmuje zwrotów Produktów przesłanych jako przesyłka za pobraniem.

5.7 Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał Produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Produktu.

§ 6. Rękojmia Sprzedawcy

6.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6.2 Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

6.3 Różnice pomiędzy wizualizacją produktów dostępnych w sklepie www.sklep.kociokwik.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji oraz zwrotu zakupionych Produktów. Reklamacji nie podlegają również Produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

6.4 Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

 1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail: sklep@kociokwik.pl;
 2. pisemnie na adres: Anna Kubczak, ul. Astrów 44, 43-100 Tychy.

6.5 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Formularz reklamacyjny do pobrania znajduje się tutaj.

6.6 Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien na swój koszt dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6.7 Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6.8 Konsument może dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Anna Kubczak, ul. Astrów 44, 43-100 Tychy.

6.9 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: sklep@kociokwik.pl

6.10 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

7.1 Dane osobowe Klienta wykorzystywane są przez Sklep w celu realizacji umowy sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.kociokwik.pl (wystawiania dokumentów księgowych, przekazania danych firmie kurierskiej w celu wysyłki, kontakt z klientem w celu realizacji zamówienia) zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

7.2 Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

7.3 Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

7.4 Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

7.5 Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.6 Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7.7 Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.

7.8 Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

7.9 Więcej informacji na temat przetwarzanie Państwa danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

§ 8. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

8.1 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

8.2 Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

8.3 Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1 Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu i są chronione prawami autorskimi. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania i komercyjnego wykorzystywania informacji zawartych na stronie www.sklep.kociokwik.pl bez zgody właściciela Sklepu.

9.2 Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

9.3 Treść regulaminu będzie udostępniana wszystkim Klientom na stronie Sklepu.

9.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sklep powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.sklep.kociokwik.pl Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji po zalogowaniu w Sklepie. Odmowa akceptacji nowego regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

9.5 W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9.6 Wszelkie błędy wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu, np. w skutek awarii lub aktualizacji danych będą prostowane drogą e-mailową.

9.7 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

9.8 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02 grudnia 2016 r.

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt: sklep@kociokwik.pl